Çankırı 1 Şubesi
GENEL EĞİTİM VE SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

 Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı